Päivitetty 15.12.2023

Yhteiskuntapolitiikka 5–6/2023

Vuoden viimeinen YP on tuplanumero. Aiheena on muun muassa, miten julkisten palvelujen käyttäjistä tehdään kuluttajia tai asiakkaita, vaikka todellisuudessa palvelujen kilpailuttaminen ei luonnistu sen enempää ympärivuorokautisessa palveluasumisessa kuin lastensuojelun sijaishuollossa. Mallinnustutkimuksen keinoin selvitetään, saavutetaanko tupakkalain tavoitteet nykyisin toimin. Lisäksi lehdestä löytyy monipuolista pohdintaa sosiaaliturvasta. Tarkastelussa ovat työeläkejärjestelmä kolmikannan viimeisenä linnakkeena, perusturvan riittävyyden arviointi ja opiskelijoiden asumistuki. Kirja-arvioissa pohditaan, voitaisiinko yhteiskuntaa muuttaa oikeudenmukaisemmaksi. Lehdessä myös paljon muuta kiinnostavaa!