YP-lehti

Yhteiskuntapolitiikka on hyvinvointitutkimuksen avoin foorumi, jossa kuuluu ajattelun ääni. YP:n jutuilla on taipumusta saada julkisuutta, herättää uteliaisuutta, virittää keskustelua ja käynnistää toimenpiteitä.

Ajankohtaista

YP 4/21: Päihteitä käyttävä tarvitsee usein laajaa tukea

17.09.2021
Vuonna 2014 sosiaalihuoltolakiin lisättiin uusi kategoria, jossa on määritelty erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat. Tähän kategoriaan kuuluvan asiakkaan auttamiseen voi suunnata tavallista enemmän resursseja. Päihteiden ongelmakäyttö on usein yhteydessä laaja-alaisiin elämänhallinnan ongelmiin,… Lue lisää YP 4/21: Päihteitä käyttävä tarvitsee usein laajaa tukea

YP 4/21: Ikääntyneiden kielteiset tunteet digitalisaatiossa

17.09.2021
Julkisten palveluiden digitalisoituessa on noussut huoli ikääntyvien digitaidoista. Osa yli 65-vuotiaista on taitavia ja innostuneita digitaalisten laitteiden ja palveluiden käyttäjiä. Osa taas ei halua tai osaa käyttää niitä lainkaan. Millaisia kielteisiä tunteita… Lue lisää YP 4/21: Ikääntyneiden kielteiset tunteet digitalisaatiossa

YP 4/21: Kulttuurialan itsensätyöllistäjien sosiaaliturva

17.09.2021
Koronakriisi nosti esiin sen, että kulttuurialoilla on paljon palkkatyösuhteen ulkopuolella työskenteleviä ihmisiä, joiden asema on kriisin sattuessa turvaton ja joita yhteiskunnan turvaverkot eivät tavoita. Lotta Junnilainen kuvaa artikkelissaan kulttuurialan itsensätyöllistäjien asemaa palkkatyösuhteiden… Lue lisää YP 4/21: Kulttuurialan itsensätyöllistäjien sosiaaliturva

Yhteiskuntapolitiikka 4/2021

YP:n 4/21 aiheita ovat mm. digitalisaatio ja sen aiheuttamat kielteiset tunteet ikääntyneillä, paperittomien terveydenhuolto Suomessa sekä kulttuurialan ja sosiaaliturvan vaikea liitto. Lehden muita aiheita ovat mm. alueellinen yhdenvertaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon… Lue lisää Yhteiskuntapolitiikka 4/2021

Poimintoja

Keskustelua: päivähoito vai kotihoito?

11.11.2020
Onko päivähoito vai kotihoito edullisempaa lapsen kehityksen kannalta? Tämä vastakkainasettelu on yksi suomalaisen sosiaalipoliittisen keskustelun vakioaiheita. Useassa kotimaisessa tutkimuksessa on osoitettu, että päivähoitoon osallistuminen näyttää olevan yhteydessä esimerkiksi lapsen parempaan koulumenestykseen…. Lue lisää Keskustelua: päivähoito vai kotihoito?

Arkistojen aarre

23.12.2019
Arkistojen aarteessa nostetaan esiin ansiokkaita ja edelleen ajankohtaisia kirjoituksia vuosien varrelta. ”Yhteys lääkkeen tarjoaman terveyshyödyn ja hinnan välillä on tullut yhä vaikeammaksi nähdä.” Mitä lääkemarkkinoilla on tapahtunut? Minkä vuoksi uudet lääkkeet ovat… Lue lisää Arkistojen aarre

Arkisto

Voit selailla YP-lehden artikkeleita Julkarissa aina vuodesta 1998 alkaen. Julkarista löydät myös osan Alkoholipolitiikka-lehdessä vuosina 1965-1997 julkaistuista teksteistä. Lue lisää Arkisto