YP-lehti

Yhteiskuntapolitiikka on hyvinvointitutkimuksen avoin foorumi, jossa kuuluu ajattelun ääni. YP:n jutuilla on taipumusta saada julkisuutta, herättää uteliaisuutta, virittää keskustelua ja käynnistää toimenpiteitä.

Ajankohtaista

YP 3/21: Peruskoulun varassa

10.06.2021
Nuoren ihmisen elämä on täynnä päätöksiä, jotka luovat suuntaa hänen tulevalle elämälleen. Yksi näistä valinnoista on se, mitä nuori tekisi peruskoulun jälkeen. Aiemmin vaihtoehtoina on ollut ammatillinen koulutus, yleissivistävä lukio tai… Lue lisää YP 3/21: Peruskoulun varassa

YP 3/21: Lasten ja nuorten kokema väkivalta lastensuojelussa

10.06.2021
YP:ssä 3/21 julkaistaan kaksi lastensuojeluaiheista artikkelia. Maija Koivulan ja kumppaneiden tutkimuksessa Nuorten kaltoinkohtelukokemukset ammatillisissa perhekodeissa ja lastensuojelulaitoksissa tarkastellaan lastensuojelun aikuisten tekemää tai mahdollistamaa kaltoinkohtelua. Eeva Monosen ja kumppaneiden tutkimuksessa Lasten vertaissuhdeväkivalta… Lue lisää YP 3/21: Lasten ja nuorten kokema väkivalta lastensuojelussa

YP 2/21: Hallituksen putkiremontti

15.04.2021
Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2020 kaksi pääministeri Sanna Marinin hallituksen esittämää uudistusta. Hallitus päätti poistaa työttömyyseläkkeen eli lakkauttaa niin kutsutun eläkeputken. Lisäksi se pidensi ”opintoputkea” nostamalla oppivelvollisuusiän 18 vuoteen. Uudistusten tavoite on… Lue lisää YP 2/21: Hallituksen putkiremontti

Yhteiskuntapolitiikka 3/2021

YP:n 3/21 aiheita ovat mm. lasten ja nuorten kokema väkivalta lastensuojelussa, nuorten alkoholinkäytön muutokset vuoden 2018 lakiuudistuksen jälkeen sekä suomalaisten näkemykset asiantuntijoista ja rokotuksista koronakriisin aikana. Lyhyiden tekstien aiheina mm. maahanmuuttajien… Lue lisää Yhteiskuntapolitiikka 3/2021

Poimintoja

Keskustelua: päivähoito vai kotihoito?

11.11.2020
Onko päivähoito vai kotihoito edullisempaa lapsen kehityksen kannalta? Tämä vastakkainasettelu on yksi suomalaisen sosiaalipoliittisen keskustelun vakioaiheita. Useassa kotimaisessa tutkimuksessa on osoitettu, että päivähoitoon osallistuminen näyttää olevan yhteydessä esimerkiksi lapsen parempaan koulumenestykseen…. Lue lisää Keskustelua: päivähoito vai kotihoito?

Arkistojen aarre

23.12.2019
Arkistojen aarteessa nostetaan esiin ansiokkaita ja edelleen ajankohtaisia kirjoituksia vuosien varrelta. ”Yhteys lääkkeen tarjoaman terveyshyödyn ja hinnan välillä on tullut yhä vaikeammaksi nähdä.” Mitä lääkemarkkinoilla on tapahtunut? Minkä vuoksi uudet lääkkeet ovat… Lue lisää Arkistojen aarre

Arkisto

Voit selailla YP-lehden artikkeleita Julkarissa aina vuodesta 1998 alkaen. Julkarista löydät myös osan Alkoholipolitiikka-lehdessä vuosina 1965-1997 julkaistuista teksteistä. Lue lisää Arkisto