YP-lehti

Yhteiskuntapolitiikka on hyvinvointitutkimuksen avoin foorumi, jossa kuuluu ajattelun ääni. YP:n jutuilla on taipumusta saada julkisuutta, herättää uteliaisuutta, virittää keskustelua ja käynnistää toimenpiteitä.

Ajankohtaista

YP 5-6/21: Alkoholivalvonnan vaikutukset nuorten väkivaltarikollisuuteen

26.11.2021
Jari Taposen tuoreessa artikkelissa (YP 5-6/21) arvioidaan poliisin tehostetun alkoholivalvonnan vaikutuksia nuorten alkoholikäyttäytymiseen ja väkivallan yleisyyteen. Tutkimus ajoittuu vuosille 2010–2016. Se on kuvaileva, rekisteritietoihin ja kyselyyn perustuva ennen ja jälkeen -arviointi… Lue lisää YP 5-6/21: Alkoholivalvonnan vaikutukset nuorten väkivaltarikollisuuteen

YP 5-6/21: Miksi koulu jäi kesken?

26.11.2021
Koulutus ja Suomi. Kärjistetysti voisi väittää, että koulutuksella Suomesta rakennettiin hyvinvointivaltio. Hyvinvointivaltio, joka turvaa kansalaistensa hyvinvoinnin ja tarjoaa heille mahdollisuuksia kouluttautua ja ylläpitää näin jatkossa hyvinvointivaltion olemassaoloa. Makrotasolla tarkasteltuna koulutus on… Lue lisää YP 5-6/21: Miksi koulu jäi kesken?

YP 4/21: Päihteitä käyttävä tarvitsee usein laajaa tukea

17.09.2021
Vuonna 2014 sosiaalihuoltolakiin lisättiin uusi kategoria, jossa on määritelty erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat. Tähän kategoriaan kuuluvan asiakkaan auttamiseen voi suunnata tavallista enemmän resursseja. Päihteiden ongelmakäyttö on usein yhteydessä laaja-alaisiin elämänhallinnan ongelmiin,… Lue lisää YP 4/21: Päihteitä käyttävä tarvitsee usein laajaa tukea

Yhteiskuntapolitiikka 5–6/2021

YP:n 172-sivuisen tuplanumeron aiheita ovat mm. perhetaustan yhteys oppimistuloksiin Suomessa, nuorten mielenterveyskuntoutujien kokemukset opintojen keskeyttämisestä sekä COVID-19 ja eriarvoisuus. Lehden muita aiheita ovat mm. ilmastoystävällinen ruokavalio sekä sosiaalityöntekijöiden ammatinvalintamotiivit. Ja paljon… Lue lisää Yhteiskuntapolitiikka 5–6/2021

Poimintoja

Keskustelua: päivähoito vai kotihoito?

11.11.2020
Onko päivähoito vai kotihoito edullisempaa lapsen kehityksen kannalta? Tämä vastakkainasettelu on yksi suomalaisen sosiaalipoliittisen keskustelun vakioaiheita. Useassa kotimaisessa tutkimuksessa on osoitettu, että päivähoitoon osallistuminen näyttää olevan yhteydessä esimerkiksi lapsen parempaan koulumenestykseen…. Lue lisää Keskustelua: päivähoito vai kotihoito?

Arkistojen aarre

23.12.2019
Arkistojen aarteessa nostetaan esiin ansiokkaita ja edelleen ajankohtaisia kirjoituksia vuosien varrelta. ”Yhteys lääkkeen tarjoaman terveyshyödyn ja hinnan välillä on tullut yhä vaikeammaksi nähdä.” Mitä lääkemarkkinoilla on tapahtunut? Minkä vuoksi uudet lääkkeet ovat… Lue lisää Arkistojen aarre

Arkisto

Voit selailla YP-lehden artikkeleita Julkarissa aina vuodesta 1998 alkaen. Julkarista löydät myös osan Alkoholipolitiikka-lehdessä vuosina 1965-1997 julkaistuista teksteistä. Lue lisää Arkisto