Päivitetty 05.04.2023

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Yhteiskuntapolitiikka-lehti

Osoite: Yhteiskuntapolitiikka-lehti (THL), PL 30, 00271 Helsinki

Rekisterin ylläpitäjä

Nimi: Yhteiskuntapolitiikka-lehti

Osoite: PL 30, 00271 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Tuukka Lahti

Puh.: 0295 247446

S-posti: tuukka.lahti@thl.fi

3. Rekisterin nimi

Yhteiskuntapolitiikka-lehti

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakasyhteydenpitoon.  Yhteiskuntapolitiikka-lehti käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri kustakin rekisteristä.

1. Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja sähköpostiosoite.

2. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun tekee lehtitilauksen.