Päivitetty 20.01.2022

Tietoa lehdestä


Yhteiskuntapolitiikka on hyvinvointitutkimuksen avoin foorumi, jossa kuuluu ajattelun ääni. YP:n jutuilla on taipumusta saada julkisuutta, herättää uteliaisuutta, virittää keskustelua ja käynnistää toimenpiteitä.

YP:n julkaisijat ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, Kelan tutkimus ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

ISSN 1455–6901 (painettu)
ISSN 1458-6118 (verkkojulkaisu)

Toimitusneuvosto 1.1.2020 – 31.12.2022

Sakari Karvonen, tutkimusprofessori, THL (puheenjohtaja)
Minna van Gerven, professori, Helsingin yliopisto
Tuula Helne, johtava tutkija, Kela
Päivi Honkatukia, professori, Tampereen yliopisto
Lauri Kokkinen, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Kati Kuitto, erikoistutkija, Eläketurvakeskus
Johanna Lammi-Taskula, tutkimuspäällikkö, THL
Tomi Lintonen, tutkimusjohtaja, Alkoholitutkimussäätiö
Timo Sinervo, tutkimusprofessori, THL
Mari Vaattovaara, professori, Helsingin yliopisto
Esa Väliverronen, professori, Helsingin yliopisto
Lina Van Aerschot, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
Katariina Warpenius, erikoistutkija, THL
Tuukka Tammi, päätoimittaja (esittelijä)
Tuukka Lahti, toimitussihteeri (sihteeri)

Yhteiskuntapolitiikka käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Vuoden 2022 ilmestymispäivät

Julkaisuarkisto Julkariin.1/22 – 18.2.

2/22 – 8.4.

3/22 – 10.6.

4/22 – 16.9.

5-6/22 – 25.11.

Rinnakkaistallennus

Yhteiskuntapolitiikka-lehden (YP) toivomus on, että artikkeleita ei rinnakkaistallenneta vaan käytetään latauslinkkiä lehden omaan julkaisuarkistoon (www.julkari.fi) ja siellä olevaan pdf:ään.

Väitöskirjoihin tulevia YP-lehden artikkeleita saa julkaista väitöskirjan yhteydessä myös sen avoimessa verkossa olevassa versiossa.

Rekisteriseloste

Saavutettavuusseloste