Päivitetty 17.01.2024

Tietoa lehdestä


Yhteiskuntapolitiikka on hyvinvointitutkimuksen avoin foorumi, jossa kuuluu ajattelun ääni. YP:n jutuilla on taipumusta saada julkisuutta, herättää uteliaisuutta, virittää keskustelua ja käynnistää toimenpiteitä.

Yhteiskuntapolitiikka julkaisee vertaisarvioituja, yhteiskuntapoliittisesti merkityksellisiä ja empiirisiä tutkimusartikkeleita. Julkaistavaksi hyväksytään eri tieteenalojen yhteiskuntapoliittisesti kiinnostavia juttuja, mutta muodollisesti tutkimusartikkeleiden toivotaan seuraavaan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen raportointitapaa. Lehden JUFO-luokitus on 2.

Yhteiskuntapolitiikan julkaisijat ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, Kelan tutkimus ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

ISSN 1455–6901 (painettu)
ISSN 1458-6118 (verkkojulkaisu)

Toimitusneuvosto 1.1.2023 – 31.12.2025

Sakari Karvonen, tutkimusprofessori, THL (puheenjohtaja)
Jenni Blomgren, tutkimuspäällikkö, Kela
Minna van Gerven, professori, Tampereen yliopisto
Lauri Kokkinen, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Tuomo Laihiala, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Kati Kuitto, erikoistutkija, Eläketurvakeskus
Johanna Lammi-Taskula, tutkimuspäällikkö, THL
Tomi Lintonen, tutkimusjohtaja, Alkoholitutkimussäätiö
Timo Sinervo, tutkimusprofessori, THL
Mari Vaattovaara, professori, Helsingin yliopisto
Esa Väliverronen, professori, Helsingin yliopisto
Lina Van Aerschot, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
Katariina Warpenius, erikoistutkija, THL
Tuukka Tammi, vastaava päätoimittaja
Paula Saikkonen vt. päätoimittaja (esittelijä)
Tuukka Lahti, toimitussihteeri (sihteeri)

Yhteiskuntapolitiikka käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Tunnus kertoo, että julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

Vuoden 2024 ilmestymispäivät

1/24 – 16.2.

2/24 – 12.4.

3/24 – 14.6.

4/24 – 13.9.

5-6/24 – 29.11.

Rinnakkaistallennus

Yhteiskuntapolitiikka-lehden (YP) toivomus on, että artikkeleita ei rinnakkaistallenneta vaan käytetään latauslinkkiä lehden omaan julkaisuarkistoon (www.julkari.fi) ja siellä olevaan pdf:ään.

Väitöskirjoihin tulevia YP-lehden artikkeleita saa julkaista väitöskirjan yhteydessä myös sen avoimessa verkossa olevassa versiossa.

Rekisteriseloste

Saavutettavuusseloste