Päivitetty 21.12.2023

5–6/2023

Pääkirjoitus

Paula Saikkonen: Turhauttava teoria

Artikkelit

Harjunheimo Freja & Virve Peteri: Säätöä ja sähläämistä. Terveysaseman tilamuutos ja työntekijöiden eletty tila

Meeri Virtamo & Leena Forma & Ilkka Pietilä: Omaiset ympärivuorokautisen palveluasumisen sijaiskuluttajina

Johanna Ranta & Teemu Kaskela & Juha Nurmi & Teemu Ruokolainen: Haittoja vähentävä päihdetyö Tor-verkossa : Analyysi autonomiaa kunnioittavista neuvontakohtaamisista

Otto Ruokolainen & Jaakko Reinikainen & Hanna Ollila & Tommi Härkänen: Saavutetaanko tupakkalain tavoite? Mallinnustutkimus aikuisväestössä

Anne-Mari Jaakola & Pirjo Pölkki & Riitta Vornanen: Lapsen tilanteen arvioinnin osatekijät ja lapsikeskeisyys suomalaisilla sosiaalityöntekijöillä

Piia af Ursin & Johanna Kallio & Helena Blomberg & Christian Kroll: Sosiaalityön pääaineopiskelijoiden ammattiuraan liittyvät preferenssit ja niitä selittävät tekijät

Mikko Puustinen & Jenni Marjokorpi: Mitkä ovat vaikeita aiheita yliopistolla?

Analyysit

Pia Eriksson & Timo Harrikari: Lastensuojelun sijaishuollon palvelutuotannon muutos 2018–2023 : Yksityistymisen ja markkinoistumisen trendien tarkastelu

Niko Väänänen: Työeläkejärjestelmä – kolmikannan viimeinen linnake?

Avaukset

Jukka Mattila: Riittääkö tuhat esimerkkilaskelmaa? Perusturvan riittävyyden arviointi hyötyisi paluusta juurilleen

Kommentti: Pasi Moisio: Perusturvan riittävyyden arviointi elää ajassaan

Ilpo Lahtinen: Opiskelijoiden asumisen tuki muuttui vuonna 2017 ‒ mitä tapahtui?

Tuovi Hakulinen & Päivikki Koponen & Ulla Korpilahti: Laadukkaat neuvolapalvelut turvattava myös jatkossa

Pauliina Havakka & Suvi Leppäaho & Sari Kehusmaa: Näin tehtiin ensimmäinen kansallinen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely

Aarno Kauppila: Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden vaillinainen kansalaisasema vammaispolitiikassa ja koulutuksessa

Rita Dahl: Luovien sumussa

Ajassa liikkuu

Harri Melin: Vaihtoehtoja etsimässä – voitaisiinko yhteiskuntaa muuttaa nykyistä oikeudenmukaisemmaksi?

Sakari Karvonen & Jukka Sivonen & Laura Kestilä: Euroopan sosiaaliraportointia kehittämässä

Matti Virtanen: Kjell Westö ja taito olla ”joku muu”

Ajatusten Tonava