Päivitetty 17.09.2021

Yhteiskuntapolitiikka 4/2021

YP:n 4/21 aiheita ovat mm. digitalisaatio ja sen aiheuttamat kielteiset tunteet ikääntyneillä, paperittomien terveydenhuolto Suomessa sekä kulttuurialan ja sosiaaliturvan vaikea liitto. Lehden muita aiheita ovat mm. alueellinen yhdenvertaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa rakenteissa sekä sosiaalityöntekijöiden tulkinnat siitä, milloin päihteitä ongelmallisesti käyttävät asiakkaat ovat erityisen tuen tarpeessa. Ja paljon muuta!

Lue lisää!