Päivitetty 17.09.2021

4/2021

Pääkirjoitus

Noora Ellonen: Sosiaalipolitiikan peruskysymysten äärellä

Artikkelit

Kristiina Korjonen-Kuusipuro & Eveliina Saari: Huolta, ärsyyntymistä, pelkoa ja ahdistusta. Ikääntyvien kielteiset tunteet digitalisaatiossa

Niina Rantamäki & Mari Kattilakoski & Maija Halonen: Alueellinen yhdenvertaisuus maakunnallistuvissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa

Tuija Karsimus & Kirsi Günther: Pakollisen tunnistautumisen tuomat vastuut ja uhat arpajaislain lakimuutosesitykseen annetuissa lausunnoissa

Erkki-Jussi Nylén & Aleksandra Riki & Ari Jokinen & Pekka Jokinen: Kiertotalouden kestävyyslupaukset. Espoon, Lahden, Tampereen ja Turun kaupunkistrategioiden vertailu

Katja Kuusisto & Eeva Ekqvist & Laura Kalliomaa-Puha: Erityistä tukea tarvitsevat päihteitä ongelmallisesti käyttävät asiakkaat sosiaalityöntekijöiden tulkinnoissa

Analyysit

Lotta Junnilainen: Sosiaaliturvajärjestelmä ei tue kulttuurialan itsensätyöllistäjiä

Jussi S. Jauhiainen & Miriam Tedeschi: Paperittomat maahanmuuttajat terveydenhuollossa Suomessa

Tarmo Lemola: Transformatiivinen innovaatiopolitiikka. Tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan uusi paradigma

Avaukset

Sakari Ahola: Korkeakoulupolitiikan ja politiikanteon nykytilasta

Pekka Pennanen: Hyvinvointiyhteiskunnan uudistamisen välietappi vai jotain aivan muuta?

Antti Veilahti: Kolme periaatetta rekisteritutkimuksen eettisen kestävyyden arviointiin

Maria Heiskanen Kommentti: Tarvitsemme monipuolista tutkimusta palveluista rahapeliongelmaan

Ajassa liikkuu

In memoriam: Jarkko Eskola 1938–2021

Harri Melin: Työn loppu?

Kimmo Lind: Neljäs sektori kaupunkiaktivismina

Nora Repo-Saeed: Rasismi ja syrjintä Suomessa

Matti Virtanen: Yhteiskuntatutkimuksen monitoimimies

Ajatusten Tonava