YP 5–6: Säätöä ja sähläämistä terveydenhuollon tiloissa

Muutokset työtiloissa vaikuttavat työhön ja työntekijöiden jaksamiseen. Freja Harjunheimon ja Virve Peterin artikkelissa analysoidaan terveysaseman tilamuutosta. Artikkeli osoittaa, miten taloudellinen eetos juurtuu osaksi terveydenhuollon tilallisia käytäntöjä. Tilamuutoksilla voi olla ennakoimattomia seurauksia. Ne voivat tuhota hyvin toimivan arjen hoitotyön käytäntöjä ja tuottaa uusia hierarkioita työntekijäryhmien välille.

Lue lisää: Säätöä ja sähläämistä. Terveysaseman muutos ja työntekijöiden eletty tila. (YP 5–6, Artikkelit)