Johannan Rannan ym. artikkelissa kuvataan, miten päihdetyö siirtyy potentiaalisten asiakkaiden luo. Laittomia huumeita tarjotaan siellä, missä anonymiteetin suoja on korkea kuten Tor-verkossa. Anonymiteetti madaltaa myös kynnystä pyytää neuvoja päihteiden käytön vähentämiseksi ja siitä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Tor-verkossa päihdetyön käytännöt edistävät moralisoimatonta, pragmaattista ja autonomiaa kunnioittavia kohtaamisia.

Lue lisää: Johanna Ranta ym. Haittoja vähentävä päihdetyö Tor-verkossa. Analyysi autonomiaa kunnioittavista neuvontakohtaamisista. (YP 5–6, Artikkelit)