YP 4/23: Työkyvyttömyyseläkkeiden päättymisen syyt

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentynyt reilulla neljänneksellä. Valtaosa vähenemisestä selittyy päättyneiden työkyvyttömyyseläkkeiden lisääntymisellä. Vanhuuseläkkeelle siirtyminen on selvästi tärkein työkyvyttömyyseläkkeen päättymisen syy. Työkyvyttömyyseläkettä työeläkejärjestelmästä saavien määrän väheneminen on ollut voimakkaampaa kuin kansaneläkettä saavilla. Tähän vaikuttaa tyypillisesti työeläkejärjestelmän piirissä olleiden suurten ikäluokkien siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeeltä vanhuuseläkkeelle. 

Mielenterveyssyiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on lisääntynyt. Mielenterveyssyihin perustuvat työkyvyttömyyseläkkeet alkavat keskimääräistä nuorempina ja kestävät pidempään kuin somaattisiin sairauksiin perustuvat eläkkeet. Mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät ovat useimmiten tai joko kokonaan tai osittain kansaneläkejärjestelmän piirissä. Siten näillä muutoksilla on merkitystä myös institutionaalisesta näkökulmasta. 

Lue lisää Mikko Laaksosen ja Juha Rantalan artikkelista Mistä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrän väheneminen johtuu? (YP 4/23