Päivitetty 15.09.2023

4/2023

Pääkirjoitus

Liina-Kaisa Tynkkynen: Muistatteko vielä koronapandemian?

Artikkelit

Kaisa Kangas: Kansanterveysvalistusta ja vaihtoehtoista tietämystä. Asiantuntijuus Helsingin Sanomien ja Dagens Nyheterin koronakirjoituksissa keväällä 2020

Jarkko Rasinkangas & Katriina Rosengren & Hannu Ruonavaara: Asuntokannan sekoittaminen alueellisen eriytymisen ehkäisykeinona. Analyysi Suomen 20 suurimmasta kaupungista

Kati Ahonen: Suomalaisten vanhuuseläkeläisten varallisuus ja taloudellinen tyytyväisyys

Analyysit

Miia Koskela & Riikka Ikonen & Jari Kylmä: ”Missä äiti on? ”Sateenkaariperheiden isien elämää – systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Jussi Tervola & Lauri Mäkinen: Toimeentulotuen perusosan historia ja riittävyys nykypäivänä

Mikko Laaksonen & Juha Rantala: Mistä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrän väheneminen johtuu?

Marja Lindberg & Mikael Nygård & Mia Hakovirta & Aino Sarkia: Lasten selviytymisstrategiat koronapandemian aikana

Leena Forma & Jutta Pulkki & Jani Raitanen & Marja Jylhä & Mari Aaltonen: Miten ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö muuttui koronapandemian alkuvaiheessa

Avaukset

Antti Malmivaara: Yhteistä säveltä sosiaali- ja terveydenhuollon arkivaikuttavuuden arviointiin

Taina Laajasalo & Marjo Alatalo & Kirsi Peltonen & Riikka Lämsä & Maria Koivisto & Ngan Tran & Pauliina Sibbie & Natalia Skogberg: ”Paljon on perheitä, jotka eivät uskalla pyytää apua”. Ulkomailta tulleiden vanhempien tukea on tehostettava.

Maijaliisa Erkkola: Oispa onneks’ joka muru. Kohti ihmisten ja planeetan hyvinvointia.

Ajassa liikkuu

Matti Virtanen: Riikka Purran dilemma
Minna Ylikännö: Pelastaako vai tuhoaako taloustiede maailman?
Sakari Karvonen & Ville Päivärinne & Jukka Sivonen: Ympäristönmuutoksen tutkijat koolla – vain yhteiskunta puuttuu?

Ajatusten Tonava