YP 4/22: Ulkomaalaistaustaisten nuorten päihteiden käyttö

Miten ulkomaalaistaustaisten alaikäisten nuorten alkoholin, kannabiksen ja muiden huumeiden käyttö on muuttunut vuosina 2013–2019? Ovatko päihteiden käytössä tapahtuneet muutokset samanlaisia kaikissa ulkomaalaistaustaisten ryhmissä? Entä eroaako suomalaistaustaisten ja ulkomaalaistaustaisten nuorten päihteiden käytön todennäköisyys toisistaan?

Artikkelin mukaan muutokset päihteiden käytössä ovat olleet vuosien välillä suhteellisen pieniä, mutta erilaisten päihteiden käytön esiintyvyydessä eri ryhmissä on merkittäviä eroja.

Tutkimus perustuu Kouluterveyskyselyn aineistoihin.

Lue lisää
Kati Kataja & Marianne Silén & Kirsimarja Raitasalo: Ulkomaalaistaustaisten nuorten päihteiden käyttö. Kouluterveyskyselyn tuloksia vuosilta 2013–2019 (YP 4/22)