Päivitetty 16.09.2022

4/2022

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Vauhdittaako sote-uudistus priorisointia terveydenhuollossa

Artikkelit

Ulla Halonen: ”Paljo luvataan, mutta ei sitten kuitenkaan.” Muistisairasta läheistään hoitavien kokemuksia omaishoidon tuen hakemisen ongelmista

Jade Knop & Heikki Hiilamo & Katja Ilmarinen & Pekka Karjalainen & Sakari Karvonen & Minna Kivipelto: Sosiaalihuollon ammattilaisten näkemyksiä palveluiden muutosjoustavuudesta koronaepidemian ensimmäisen vuoden aikana

Kati Kataja & Marianne Silén & Kirsimarja Raitasalo: Ulkomaalaistaustaisten nuorten päihteiden käyttö. Kouluterveyskyselyn tuloksia vuosilta 2013–2019

Analyysit

Pekka Tuominen & Anu Kantola: Miten tieto ja tuki tavoittivat maahanmuuttajayrittäjät koronapandemian aikana?

Kaisa Kangas: Auki vaiko kiinni? Kouluja koskeva koronakeskustelu Suomen, Ruotsin ja Japanin valtalehdissä

Jussi S. Jauhiainen & Aapo Käki: Afrikkaan liittyvät kansainväliset tiedeartikkelit Suomessa vuosina 2015–2021

Eero Lahelma: Koronatauti ja kuolleisuus

Samuli Saarni & Klaus Nyblin: Terveydenhuollon priorisointi on lainsäädännöllisessä umpikujassa

Kristiina J. Vesanen & Miikka J. Lehtonen: Visualisoitu orgasmi. Kohti monimuotoisempaa nautintokäsitystä

Avaukset

Heikki Hiilamo & Amir Sariaslan & Mikko Aaltonen: Miten ehkäistä nuorten syrjäytymistä?

Tuomas Zacheus & Markku Jahnukainen: Koulutusta massoille. Onko avointen verkkokoulutusten lupauksille katetta?

Ajassa liikkuu

Matti Virtanen: Hotakaisen jeremiadi

Ajatusten Tonava