Maahanmuuttajayrittäjät on tärkeä mutta vähän tutkittu ryhmä. Miten tieto koronapandemiaan liittyneistä rajoituksista ja tukitoimista tavoitti heidät ja miten he kokivat yhteiskunnan tukitoimet?

Kaiken kaikkiaan pandemia paljasti, että monet maahan muuttaneet yrittäjät elävät katvealueella, jonne yhteiskunnan tieto ei leviä tehokkaasti. Viestinnässä tulisikin panostaa selkeyteen. Tiedon jakamisessa voisi käyttää apuna sosiaalista mediaa, sosiaalisia verkostoja tai muita välittäjiä, jotka kohtaavat ja tavoittavat yrittäjiä heidän omassa elämänpiirissään.

YP:ssä 4/22 julkaistu haastattelututkimus on toteutettu osana Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -hankketta (BIBU).

Lue lisää

Pekka Tuominen & Anu Kantola: Miten tieto ja tuki tavoittivat maahanmuuttajayrittäjät koronapandemian aikana? (YP 4/22)