YP 3/24: Sosiaalinen raportointi ja rakenteellinen sosiaalityö

Rakenteellisen sosiaalityön ja asiakastyöhön liittyvän tiedon tuottamisen merkitys on kasvanut huomattavasti uusimman sosiaalihuoltolain myötä. Minkälaista tietoa sosiaalinen raportointi tuottaa rakenteellisen sosiaalityön näkökulmasta? Artikkelissa osoitetaan, että sosiaalinen raportointi tuottaa sosiaalityön asiakastyöhön perustuvaa laadullista tietoa palvelujärjestelmän epäkohdista ja tarjoaa kehittämisehdotuksia. Sosiaalinen raportointi toteuttaa sille asetetut tiedontuotannolliset vaatimukset ja tuo julkisuuteen sosiaalityön asiakastyössä kohdattuja ilmiöitä.

Lue lisää Toni Rajalan, Liisa Lähteenmäen ja Johanna Kallion artikkelista Sosiaalinen raportointi rakenteellisen sosiaalityön tiedon tuottajana (YP 3/24, Artikkelit)