Päivitetty 14.06.2024

3/2024

Pääkirjoitus

Ilari ilmakunnas: Monen muuttujan loukussa 

Artikkelit

Toni Rajala & Liisa Lähteenmäki & Johanna Kallio: Sosiaalinen raportointi rakenteellisen sosiaalityön tiedon tuottajana 

Joonas Pitkänen & Virve-Maria Toivonen & Karoliina Suonpää & Mikko Aaltonen & Pekka Martikainen: Kodin ulkopuoliset sijoitukset rikoksista epäillyillä nuorilla syntymäkohorteissa 1986–2000 

Kirsi Ilola & Sanna Laulainen & Nina Lunkka: Vallan epäsymmetriat sote-integraatiossa. Kriittinen diskurssianalyysi ikäihmisten toimijuudesta kuntien ikäpoliittisissa suunnitelmissa 

Sonja Kosunen & Juhani Saari & Heidi Huilla & Ninja Hienonen: Uupuvat opettajat. Rekrytointivaikeudet ja opettajasegregaatio Suomessa 

Lotta Haikkola: Nuoret ravintola-alan työntekijät, epätyypillinen työ ja selviytyminen koronapandemian vaikutuksista 

Analyysit

Jukka Laaksonen & Netta Tuominen: Työkykyä rajoittavan diagnosoidun vamman tai sairauden yhteys työmarkkinatulemiin ja sairausperusteisten etuuksien käyttöön 

Jani Selin & Susanna Raisamo & Pasi Okkonen: Rahapeliautomaattien saatavuus ja niihin kulutetun rahan määrä vaihtelee alueen sosioekonomisen aseman mukaan 

Avaukset

Jaana Parviainen: Disinformaation torjuntaa verotuksen keinoin 

Katja Borodulin: Positiivisen mielenterveyden harjoitusohjelma hyvän vanhenemisen tueksi 

Helmi Soininvaara & Riikka Koulu & Karoliina Snell & Heta Tarkkala: ”Tee ensin testi” Digitaaliset esitestit julkishallinnon ilmiönä 

Ajassa liikkuu 

Johanna Peltoniemi: Pohjoismaisen sosiaalipolitiikan pikkujättiläinen 

Matti Virtanen: Intellektuellin harharetki 

Ajatusten Tonava