”Olen itsekin tehnyt tutkimuksia, joissa analysoidaan useita selittäviä tekijöitä samanaikaisesti. Huomaan nykyään kaipaavani muita lähestymistapoja. Olen myös törmännyt ajattelutapaan, jonka mukaan monimuuttujaregressiomallin antama tieto olisi parempaa kuin tulos yksinkertaisemmasta kahden muuttujan välisen yhteyden tarkastelusta. Mikäli kaikkien regressiomalliin lisättävien muuttujien välisiä yhteyksiä ei ole pohdittu ja perusteltu, en voi tällaista ajatusta allekirjoittaa”, kirjoittaa Yhteiskuntapolitiikka-lehden toimittaja ja Eläketurvakeskuksen erikoistutkija Ilari Ilmakunnas YP:n 3/24 pääkirjoituksessa.

Lue koko kirjoitus täältä Ilari Ilmakunnas Monen muuttujan loukussa (YP 3/24, pääkirjoitus)