YP 2/23: Ympäristöhuoliparadoksin jäljillä

Miten ihmisten hyvät toiminta-aikomukset ovat yhteydessä ympäristöystävällisiin kulutusvalintoihin? Suomalainen, joka on huolestunut ympäristön tilasta ja on samanaikaisesti valmis luopumaan omasta elintasostaan, kuluttaa todennäköisesti ympäristömyönteisesti. Toisaalta osa ihmisistä on ympäristön tilasta huolissaan, mutta heidän huolensa ei heijastu käytännön valintoihin. Ilmiötä voidaan kutsua ympäristöhuoliparadoksiksi. Se syntyy tilanteessa, jossa ihmisellä olisi sekä motivaatiota että edellytykset kuluttaa ympäristömyönteisesti, mutta hän valitsee toisin.

Lue lisää.

Maiju Juntunen & Tuuli Turja: Huoli ympäristöä kohtaan näyttäytyy sekä ympäristömyönteisenä kuluttamisena että ympäristöhuoliparadoksina (Artikkelit, YP 2/23)