Päivitetty 21.04.2023

2/2023

Pääkirjoitus

Paula Saikkonen: Vaativa vertaisarviointi

Artikkelit

Maiju Juntunen & Tuuli Turja: Huoli ympäristöä kohtaan näyttäytyy sekä ympäristömyönteisenä kuluttamisena että ympäristöhuoliparadoksina

Petri Ruuskanen & Kimmo Lind & Juha Peltosalmi: Järjestödemokratia ja ammatillinen johtaminen suomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen myytteinä ja seremonioina 

Aapo Hiilamo & Niilo Luotonen & Mia Hakovirta: Suomalaisten lapsiperheiden ylivelkaantuneisuus maksuhäiriömerkintöjen valossa

Analyysit

Tuula Helne: Edelläkävijä Erik Allardt. Miksi Allardtin hyvinvointiajattelu sopii nimenomaan kestävän hyvinvoinnin tutkimukseen?

Anneli Miettinen & Miia Saarikallio-Torp: Äitien kotihoidon tukijaksot lyhentyneet – väestöryhmittäiset erot yhä suuria

Elina Ahola & Heidi Räsänen & Kalle Onnela & Katri Suhonen: Havaintoja heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden tilanteesta korona-aikana. Kykyviisari-mittarin tulosten analyysia

Kristiina Kuussaari & Otto Ruokolainen & Hanna Ollila & Jaana Markkula: Päivittäinen tupakointi sosiaali- ja terveyspalveluissa päihteiden käytön takia asioineilla vuonna 2019

Avaukset

Antti Kääriälä & Heikki Hiilamo: Sijaishuollon laatua ja vaikuttavuutta on parannettava

Kati Lehtonen & Harri Raisio & Harri Jalonen: Liikunnan neljäs sektori – hyvinvointipolitiikan uusi mahdollisuus?

Suvi Fried & Kari Telaranta: Kotona paras, vai onko? Kotona asuminen turvallisuuden näkökulmasta

Pauli Rautiainen & Jukka Mattila: Onko maallamme malttia uudistaa sosiaaliset perusoikeudet ennen sosiaaliturvan kokonaisuudistusta?

Ajassa liikkuu

Antti Malmivaara: Vastine Jani Ruotsalaisen arvioon kirjastani ”Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa”

Briitta Koskiaho & Olli Hämäläinen: Digitalisaation oppimisen, opetuksen ja opastuksen maailma

Joonas Uotinen: Allardt-hyvinvointi tässä ajassa

Eeva Lennon: Konsulttiyritysten otteessa

Ajatusten Tonava