Onko kotihoidon tuen käytön yleisyydessä tai tuen kestossa tapahtunut muutoksia? Tuen käyttöasteessa ei ole juuri tapahtunut muutoksia. Käyttö on edelleen hyvin yleistä, ja myös väestöryhmien väliset erot tuen käytössä ovat vähäisiä. Tukijaksojen kestoissa erot ovat sen sijaan merkittäviä. Muun muassa matalasti koulutettujen ja pienituloisten tukijaksot ovat selvästi pidempiä kuin muilla. Kotihoidon tuen kesto on kuitenkin lyhentynyt kaikissa väestöryhmissä, erityisesti matalasti koulutetuilla äideillä.  Äitien kotihoidon tukijaksojen lyhenemisen taustalla voivat osaltaan olla työllisyyden paraneminen, varhaiskasvatusmaksujen aleneminen tai isien perhevapaiden käytön yleistyminen.

Lue lisää

Anneli Miettinen & Miia Saarikallio-Torp: Äitien kotihoidon tukijaksot lyhentyneet – väestöryhmittäiset erot yhä suuria (Analyysit, YP 2/23)