Sosiologi Erik Allardtin hyvinvointiteoria on viime aikoina saanut runsaasti huomiota. Hänen hyvinvointitutkimustaan on arvioitu tämän päivän näkökulmasta, ja sen tuloksia on vertailtu uudempiin aineistoihin. Allardtin hyvinvoinnin ulottuvuuksia on sovellettu uudella tavalla myös kestävän hyvinvoinnin viitekehyksessä. Tuula Helneen analyysi täydentää Allardt-tutkimusta ajankohtana, jolloin ekologista kriisiä ei voi enää hyvinvointitutkimuksessa sivuuttaa. Helne nostaa kirjoituksessaan esiin Allardtin vähemmälle huomiolle jääneitä mutta olennaisia tekstikohtia ja pohtii, miksi Allardtin hyvinvointiajattelu soveltuu lähtökohtaisesti juuri kestävän hyvinvoinnin tutkimukseen.

Lue lisää

Tuula Helne: Edelläkävijä Erik Allardt. Miksi Allardtin hyvinvointiajattelu sopii nimenomaan kestävän hyvinvoinnin tutkimukseen? (Analyysit, YP 2/23