YP 1/23: Koulutettujen työttömien ulkomaalais- ja suomalaistaustaisten naisten työllisyyspolut

Millaisia ovat koulutettujen työttömien ulkomaalais- ja suomalaistaustaisten naisten työllisyyspolut? Tutkimuksessa tätä tarkasteltiin kansallisesti edustavan rekisteriaineiston pohjalta. Tutkimuksessa tunnistettiin kuusi erilaista työllisyyspolkua ja selvitettiin, eroavatko eri ryhmiin kuuluvien naisten polut toisistaan sekä miten keski- tai korkea-asteen koulutuksen käyneet ja eritaustaiset naiset sijoittuivat erilaisille poluille.

Lue lisää 

Minna Toivanen & Kia Gluschkoff & Barbara Bergbom & Ari Väänänen: Koulutettujen työttömien ulkomaalais- ja suomalaistaustaisten naisten työllisyyspolut (YP 1/23, Artikkelit)