Päivitetty 17.02.2023

1/2023

Pääkirjoitus

Paula Saikkonen: Datan tuottamisesta tiedon ymmärtämiseen

Artikkelit

Harriet Lonka & Harri Jalonen: Päätöksenteon tietoperusteisuus episteemisenä hallintana. Tartuntatautilain asiantuntijalausuntojen analyysi 

Maria Heiskanen & Kristiina Kuussaari: Kasautuneita ongelmia? Samanaikainen päihde- ja rahapeliongelma sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä 

Minna Toivanen & Kia Gluschkoff & Barbara Bergbom & Ari Väänänen: Koulutettujen työttömien ulkomaalais- ja suomalaistaustaisten naisten työllisyyspolut 

Analyysit

Joakim Zitting & Sakari Kainulainen: Koronapandemian vaikutukset ruoka-aputoimintaan

Arto Luoma & Lasse Koskinen & Jukka Nyblom: Alkoholinkäytön aiheuttama liikennekuoleman riski Suomessa

Tuomas Nurminen & Ella Sihvonen & Anna-Kaisa Tuovinen: Toimeentuloturvalainsäädännön olettamat ja yksilöiden oikeuksien toteutuminen 

Thomas F. Babor & Sally Casswell & Kathryn Graham & Taisia Huckle & Michael Livingston & Jürgen Rehm & Robin Room & Ingeborg Rossow & Bundit Sornpaisarn: Alcohol: No Ordinary Commodity. Yhteenveto kolmannesta laitoksesta

Katariina Warpenius: Kansainvälisen tutkimuksen viestit alkoholihaittojen ehkäisylle ja vähentämiselle Suomessa

Avaukset

Juho Saari: Hyvinvointivaltion mahdollisuudet murroksessa

Noora Ellonen & Sari Hautamäki & Laura Mielityinen & Venla Hakala & Taina Laajasalo & Elina Pekkarinen: Lasten väkivallantekojen kuvaamista on tutkittava

Eeva Lennon: Trussonomics

Ajassa liikkuu

Jani Ruotsalainen: Vaikeasti vaikuttavuudesta

Laura Yliruka & Sirkka Alho & Päivi Petrelius: Systeemisen lastensuojelun toimintamallin vaikuttavuutta etsimässä

Heikki Hiilamo: Paholaisen pelikirja

Matti Virtanen: Aavekissojen voima

Ajatusten Tonava