YP 1/23: Hyvinvointivaltion mahdollisuudet murroksessa

Hyvinvointivaltion institutionaaliset rakenteet pyrkivät voimavarojen keskitettyyn uudelleenjakoon ja sääntelyyn, joiden avulla julkinen valta hallitsee sosiaalisia riskejä sekä hillitsee sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Muutokset ovat yleensä vähittäisiä, mutta joskus tasaiset institutionaaliset muutokset korvautuvat nopeilla murroksilla. Miten suomalaisen yhteiskunnan ja hyvinvointivaltion menestystä voidaan edistää myös tulevina vuosina? 

Lue lisää

Juho Saari: Hyvinvointivaltion mahdollisuudet murroksessa (YP 1/23, Avaukset)