YP 1/23: Alkoholinkäyttö ja liikennekuoleman riski

Millainen on juopumuksen asteen vaikutus kuolemaan johtavan liikenneonnettomuuden riskiin? Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka pieni veren alkoholipitoisuus alkaa lisätä liikenneonnettomuuden riskiä. Siinä myös arvioitiin eri alkoholipitoisuuksien aiheuttaman riskin suuruusluokkaa. Tutkimuksen tulosten mukaan riski olla aiheuttajana kuolemaan johtaneessa liikenneonnettomuudessa on noin kymmenkertainen verrattuna raittiiseen, jos veren alkoholipitoisuus on 0,4 promillea. Riskisuhde kasvaa noin satakertaiseksi, jos veren alkoholipitoisuus on yksi promille.

Lue lisää

Arto Luoma & Lasse Koskinen & Jukka Nyblom: Alkoholinkäytön aiheuttama liikennekuoleman riski Suomessa (YP 1/23, Analyysit)