YP 1/22: Päihteisiin liittyvät institutionaaliset ongelmatilanteet

Artikkelissa tarkastellaan päihteiden käytön hallintaa ja päihteitä käyttävien ihmisten kohtelua yhteiskunnan instituutioissa. Aineistona ovat eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisut ja tarkastuskertomukset, joiden aiheena on ollut jokin päihteiden käyttöön liittyvä ongelmatilanne. Onko yhteiskunnan instituutioilla rooli näiden ongelmien ylläpitämisessä?

Lue lisää Riikka Perälän & Anna Lepon artikkelista Turha kärsimys. Päihteisiin liittyvät institutionaaliset ongelmatilanteet eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuissa, joka on julkaistu YP:n numerossa 1/22.