Päivitetty 17.02.2022

1/2022

Pääkirjoitus

Ilari Ilmakunnas: Luonnolliset koeasetelmat yhteiskuntatieteissä

Artikkelit

Tuomo Alasoini & Seppo Tuomivaara: Käyttötaparyhmät palkansaajien digikuilujen kuvaajina 

Elina Uutela & Esa Väliverronen: Kenet nähdään asiantuntijana? Asiantuntijuuden määrittely Maria Nordinin Eroon oireista -kurssia koskevassa verkkokeskustelussa 

Ari-Matti Näätänen & Mari Anttila: Ammattiyhdistysliikkeen yhteys sosiaalimenoihin, tuloeroihin ja kilpailukykyyn 

Riikka Perälä & Anna Leppo: Turha kärsimys. Päihteisiin liittyvät institutionaaliset ongelmatilanteet eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuissa 

Analyysit

Jari Pirhonen & Maija Harju & Johanna Rannikko & Jenny Paananen: Hoivakotien asukkaiden ja heidän läheistensä yhteydenpito covid-19-pandemian aikana. Käytännöt ja haasteet läheisten näkökannalta

Riku Perhoniemi & Jenni Blomgren & Sauli Jäppinen: Pitkien sairauspoissaolojen kehitys maakunnittain 2010−2019

Matti Rimpelä: Omavalvonnasta palvelujen normalisointiin. Uusi strategia lapsiperhepalvelujen kehittämiseen?

Susanna Raisamo & Magdaleena Selkee & Tomi Lintonen: Suomalainen rahapelitutkimuksen bibliografia 2016–2020 

Avaukset

Leena Åkerblad & Kaisa Haapakoski: Toivo työelämän marginaaleissa

Kirsti Kasila & Karoliina Kaasalainen: Hyvinvointivalmennus – trendikäs käsite vai jotain muutakin? 

Jukka Mustonen: Alkoholi kotimaisessa kirjallisuudessa

Ajassa liikkuu

Veera Niemi: Missä pysyä, kun kotia ei ole?

Seppo Koskinen: Viisasta puhetta

Olli Poropudas: Mesopotamian tulvatasangoilta Osama Bin Ladenin teloitukseen

Matti Virtanen: Uuden Viipurin mahdollisuus

Ajatusten Tonava