YP 1/22: Asiantuntijuuden määrittely verkkokeskustelussa

Julkiseen keskusteluun terveydestä eivät osallistu vain lääkärit ja tieteentekijät, vaan tilaa ovat saaneet myös vaihtoehtoiset asiantuntijat. Samaan aikaan muuttuva mediaympäristö tarjoaa kuluttajille mahdollisuuksia omien näkemystensä esiin tuomiseen. Miten verkkokeskustelijat arvioivat asiantuntijuutta ja miten nämä arviot kytkeytyvät tieteen- ja teknologiantutkimuksen kentällä käytävään keskusteluun asiantuntijuuden laajentumisesta?

Lue lisää Elina Uutelan ja Esa Väliverrosen artikkelista Kenet nähdään asiantuntijana?, joka on julkaistu YP:n numerossa 1/22