Päivitetty 25.11.2022

Yhteiskuntapolitiikka 5-6/2022

YP:n 5-6/22 aiheina mm. sosiaaliturvan vastikkeellisuus, nuorisorikollisuuden muutokset, ensihoitajien kohtaama väkivalta sekä hyvinvoinnin mittaamisen haasteet.

Lehden muita aiheita ovat mm. kulttuurihyvinvointitoiminta ikääntyneiden hoivayhteisöissä, yksityisen ja julkisen hammashoidon käyttöasteet sekä gerontologinen sosiaalityö. Kirja-arvioissa pohditaan vapauden tulta ja puuttuvaa puolta miljoonaa.