Päivitetty 15.09.2023

Yhteiskuntapolitiikka 4/2023

YP:n 4/23 aiheina muun muassa vanhuuseläkeläisten varallisuus ja taloudellinen tyytyväisyys, sateenkaariperheiden isien perhe-elämä sekä toimeentulotuen perusosan historia. Lehden muita teemoja ovat koronapandemian moninaiset vaikutukset ja aiheen käsittely mediassa, työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrän väheneminen sekä asuntokannan sosiaalinen sekoittaminen asuntopolitiikan välineenä. Kirja-arvioissa pohditaan muun muassa taloustieteen maailmaa. Ja paljon muuta!