Päivitetty 16.06.2023

Yhteiskuntapolitiikka 3/23

YP:n 3/23 aiheina muun muassa yksinäisyyden kokemukset eri väestöryhmissä, eron jälkeiset asumisjärjestelyt lapsiperheissä sekä terveys Erik Allardtin sosiologiassa. Muita lehden aiheita ovat muun muassa tehdasmelun ja teollisten äänten merkitykset työntekijöille, turvakotipalveluiden saatavuuden alueelliset erot sekä kaupungistuminen ja alueiden väliset tuloerot. Lyhyissä teksteissä aiheina muun muassa alkoholinkäyttö kirjallisuudessa sekä kulttuurin monitoimi­mies Alex Matsonin elämä.