Onko kuntouttava työtoiminta mielekästä? Lisääntyykö työttömien osallisuus?

16.2.2018

Pitävätkö kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneet työttömät toimintaa itselleen hyödyllisenä? Mitkä seikat lisäävät pitkään työttömänä olleiden yhteiskunnallista osallisuutta, mitkä taas pitävät ihmistä kiinni työttömyyden kehässä?

Kuuntele Päivi Mäntynevan ja Anna-Maria Isolan haastattelu.

Toimittaja: Salla Valtari, Sokra-hanke

Keskustelu pohjaa Mäntynevan ja Heikki Hiilamon tutkimukseen Osallisuuden ja osattomuuden dynamiikka työtoiminnassa (YP 1/2018). Isola tutkii THL:n Sokra-hankkeessa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten osallisuutta.