Päivitetty 15.02.2023

5-6/2022

Pääkirjoitus

Anu Katainen: Toimittajan työpöydältä

Artikkelit

Antti Halmetoja & Paula Saikkonen & Miska Simanainen: Sosiaaliturva ja vastikkeellisuus. Tapaustutkimus Suomen perustulokokeilusta 

Joonas Pitkänen & Mikko Aaltonen & Karoliina Suonpää & Laura Heiskanen & Pekka Martikainen: Nuorisorikollisuuden esiintyvyyden ja kasautumisen muutokset syntymäkohorteissa 1986–2000 

Soile Juujärvi: Sosiaalisesti syrjäytyneiden ryhmien digituki. Empatiaa ja käytännön ongelmanratkaisua 

Teija Nuutinen & Sanna Laulainen & Arto O. Salonen: Taiteilijat kulttuurihyvinvointitoiminnan rajapinnalla. Tutkimus taiteilija-ammattilaisista ikääntyneiden hoivayhteisöissä

Analyysit

Toni Jäntti & Hilla Nordquist: Ensihoitajien kohtaama työpaikkaväkivalta

Olli Halminen & Märt Vesinurm & Hennamari Mikkola & Miika Linna: Yksityisen ja julkisen hammashoidon käyttöasteen kehitys 2010–2016. Kela-korvaustason ja tulotason yhteys käyttöasteeseen

Arttu Ahmala & Sonja Kiviranta & Anna Koivisto: Rahapelaaminen ja läheisten asema rahapelihaittoja hoitavien järjestöjen asiantuntijoiden näkökulmasta

Marjo Romakkaniemi & Timo Harrikari & Sanna Hautala & Sanna Saraniemi & Vera Fiorentino & Tuomas Leppiaho & Laura Tiitinen: Sosiaalityöntekijöiden asemoituminen ja ammatillinen pääoma pandemian alkuvaiheessa

Heini Kari & Hanna Rättö & Kati Sarnola & Vesa Jormanainen & Hanna Koskinen: Väestön ikääntyminen haastaa terveydenhuoltoa myös lääkehoidon toteuttamisessa

Johanna Perkiö: Perustulo ekososiaalisen politiikan ideana. Kirjallisuuskatsaus

Avaukset

Frank Martela: Hyvinvoinnin mittaus edellyttää hyvinvoinnin teoriaa. Erik Allardtin hyvinvoinnin ulottuvuudet päivitettynä nykyaikaan

Marjo Asikainen & Sakari Kainulainen & Säde Rytkönen: Sosiaalisen hyvinvoinnin mittaaminen Pohjois-Savossa

Eeva Rossi & Minna Zechner & Elisa Tiilikainen & Ilkka Pietilä & Marjaana Seppänen & Riitta-Liisa Kinni & Pia Skaffari & Suvi Ruotsalainen & Tiina Soukiala & Jenna Hirvonen & Mia Niemi & Anne Korpelainen: Gerontologinen sosiaalityö etsii paikkaansa muuttuvassa palvelujärjestelmässä

Ajassa liikkuu

Paula Saikkonen YP-lehden vt. päätoimittajaksi

Heikki Hiilamo: Maahanmuuton puolustuspuhe

Olli Poropudas: Marxilaista taloustiedettä

Matti Virtanen: Vapauden tuli ennen ja nyt

Ajatusten Tonava