Päivitetty 26.11.2021

5–6/2021

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Mitä YP:stä luetaan

Artikkelit

Johanna Kallio & Helena Blomberg & Christian Kroll: Miksi minusta tulee sosiaalityöntekijä? Tutkimus sosiaalityön pääaineopiskelijoiden ammatinvalintamotiiveista Suomessa

Jari Taponen: Poliisin alkoholivalvonnan vaikutukset nuorten väkivaltarikollisuuteen koulujen päätösviikonloppuina. Vertaileva arviointitutkimus vuosilta 2010–2016

Hannu Lehti & Markus Laaninen: Perhetaustan yhteys oppimistuloksiin Suomessa PISA- ja rekisteriaineistojen valossa

Tanja Kirjavainen: Nuorten työpajatoiminnan vaikutus opintoihin ja työllisyyteen

Tiina Saari & Mia Tammelin & Armi Mustosmäki & Minna Koivula & Tiina Parviainen & Mikko Villi: Työelämän digitalisoituminen ja media-alan työ työmarkkinajärjestöjen ulostuloissa 

Matilda Hellman: Yhteiskuntajärjestelmän lukutaidon asialla. Miten voidaan hyödyntää päivänpoliittisten ja järjestelmäsivistävien puhetapojen erottelua? 

Taina Heinonen: Nuorten mielenterveyskuntoutujien kokemuksia opintojen keskeyttämisestä ja siihen johtaneista tekijöistä 

Analyysit

Satu Helske & Hanna Ylöstalo & Henri Koskinen: Samassa myrskyssä mutta eri veneissä. COVID-19 ja eriarvoisuus

Harri Raisio & Alisa Puustinen & Milla Virtanen & Tero Kuorikoski: ”Liikuntamahdollisuuksien väheneminen kuormitti minua selvästi”. Tutkimus liikunnan merkityksestä jaksamiseen ja hyvinvointiin sisäministeriön hallinnonalalla COVID-19-pandemian aikana

Ilona Kaitala & Airi Partanen & Kristiina Kuussaari & Maria Heiskanen & Minna Kesänen & Inari Viskari: Koronaepidemian ensimmäisen aallon vaikutuksia päihdepalveluiden toimintaan, asiakkaisiin ja henkilöstöön

Hilla Nordquist & Jaakko Harkko & Kustaa Piha & Ossi Rahkonen & Anne Kouvonen: Nuorten työntekijöiden työterveyspalvelujen käyttö ennen mielenterveysperusteista sairauspäivärahajaksoa

Maria Vaalavuo & Heli Tapanainen & Liisa Valsta & Laura Sares-Jäske: Ilmastoystävällinen ruokavalio. Haaste sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle?

Avaukset

Aleksi Hupli: Älyä lääkkeistä ja päihteistä? Hyötykäytön sosiologiaa käyttäjien näkökulmasta

Eeva Lennon: Markkinaliberalismin loppu

Johanna Moilanen & Anna Rönkä & Päivi Fadjukoff: Asiantuntijat pohtivat korona-ajan kotia

Jukka Mustonen: Ravitsemus kirjailijoiden kuvaamana

Ajassa liikkuu

Henrik Stenius: Mind The Gap

Pertti Töttö: Paksusti perinteisellä tyylillä

Matti Virtanen: Virstanpylväs

Ajatusten Tonava