Päivitetty 10.06.2022

3/2022

Pääkirjoitus

Paula Saikkonen: Uusia kulmia hyvinvointivaltioon

Artikkelit

Juho Saksanen & Elina Einiö & Antti O. Tanskanen: Vakituisten työntekijöiden työelämän laatu vuokratyövoimaa käyttävissä ja ei-käyttävissä työpaikoissa 

Ilari Ilmakunnas & Satu Nivalainen & Sanna Tenhunen: Osa-aikaeläke ja osittainen vanhuuseläke. Yleisyys, taustatekijät ja yhteys vanhuuseläkkeelle siirtymiseen 

Magdaleena Selkee & Jani Selin & Susanna Raisamo & Tomi Lintonen: Rahapelaamisen kanavointi Käsitteen käyttö ja sen merkitykset eri Pohjoismaissa 

Marja Alastalo & Jaana Parviainen & Marta Choroszewicz: Tekoälyteknologian kotoistaminen julkisiin palveluihin. Tapaus Espoon tekoälykokeilu 

Analyysit

Sanna Aaltonen: Menetyksen ulottuvuudet ensimmäisen vuoden opiskelijoiden covid-19-arjessa

Anni Kesänen & Pasi Sajasalo & Tommi Auvinen & Tuomo Takala: Osuustoiminnallisen organisaation kehityksen kytkeytyminen suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehitykseen vastuullisuusnäkökulmasta. Tapaus OP Ryhmä

Kristina Kunttu & Tapani Kunttu: YTHS suomalaisen opiskeluterveydenhuollon kehittäjänä

Marjaana Siivola & Teemu Leinonen: Perhe- ja synnytysvalmennus perheiden hyvinvoinnin tukijana. Voisiko virtuaalitodellisuudesta olla apua?

Anu Polvinen & Susan Kuivalainen: Työskennelläkö vai ei? Vanhuuseläkeläisten työssäkäynti ja kiinnostus eläkkeen rinnalla työskentelyyn

Avaukset

Pertti Mustajoki: Lihavuus on yhteiskunnan sairaus

Ajassa liikkuu

Jorma Niemelä – ystävä, kollega, syvällinen asiantuntija

Arto Koho: Muistikuvia Urho Rauhalasta

Matti Virtanen: Olli Rehnin tasavalta

Ajatusten Tonava