Päivitetty 11.06.2021

3/2021

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Lastensuojelun jatkuva kriisi ja tutkimuksen tarve

Artikkelit

Janne Härkönen & Kirsimarja Raitasalo & Tomi Lintonen & Pia Mäkelä: Mitä tapahtui nuorten alkoholinkäytölle ja eri juomalajien kulutukselle vuoden 2018 lakiuudistuksen jälkeen?

Maija Koivula & Noora Ellonen & Riikka Ikonen & Eija Paavilainen: Nuorten kaltoinkohtelukokemukset ammatillisissa perhekodeissa ja lastensuojelulaitoksissa

Eeva Mononen & Mia Hakovirta & Jarkko Rasinkangas & Riikka Ikonen: Lasten vertaissuhdeväkivalta lastensuojelun sijaishuollossa

Lotta Virrankari & Anna-Maria Isola: Miten käy mahdollisuuksille köyhyydessä?

Kari Kantasalmi & Sirkku Kupiainen & Henrik Dobewall & Jarkko Hautamäki & Risto Hotulainen & Sakari Karvonen & Arja Rimpelä: Metropolialueen nuorten siirtyminen toisen asteen koulutukseen. Keiden koulupolku on suora, keiden viivästynyt tai mutkainen?

Hanna Wass & Mikko Weckroth & Anu Kantola & Hanna Kuusela & Teemu Kemppainen: Tulot tai ulos? Tulotason yhteys suomalaisten asenteisiin tulo- ja varallisuuserojen hyväksyttävyydestä ja sosiaalietuuksien järjestämisestä

Analyysit

Esa Väliverronen & Piia Jallinoja: Suomalaisten näkemykset asiantuntijoista ja rokotuksista. Havaintoja muutoksista ensimmäiseltä koronavuodelta

Johanna Hietamäki & Tuuli Paukkunen: Lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden auttavat puhelimet. Kartoittava kirjallisuuskatsaus

Avaukset

Sirppa Kinos & Roberto Felizia & Emira Hasanov & Sini Eloranta & Susanna Mört: Terveystulkki – maahan muuttaneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä 

Niko Väänänen & Wolfgang Schulz-Weidner: Saksan eläkekomitean ”kestävä sukupolvisopimus” ei katso kovin pitkälle

Marianne Mela & Johanna Aapakallio & Jarmo Houtsonen: ”Minulla ei ole minkäänlaista kaikupohjaa siihen” Hälytystehtäviä hoitavat poliisit tarvitsevat koulutusta perheväkivaltatehtäviin maahanmuuttajaperheissä

Ajassa liikkuu

Juha Suoranta & Klaus Weckroth: ”Sodan jälkeen kello kuusi”

Jaana Lähteenmaa: Liian kriittinen arviointitutkimus kulttuurirahastojen suurhankkeesta?

Matti Virtanen: Harharetken anatomia 

Ajatusten Tonava