Päivitetty 12.04.2024

2/2024

Pääkirjoitus

Anna Leppo: Työelämää kehon ja mielen ehdoilla?

Artikkelit

Sisko Piippo & Pasi Hirvonen & Marita Husso & Marianne Notko: Moraalijärjestysten rajoilla. Väkivallan kohtaaminen ammatillisena toimintana ja rajatyönä sosiaali- ja terveydenhuollossa 

Venla Hakala & Laura Mielityinen & Noora Ellonen: ”Miltä tuntui vastata kysymyksiin?” Lasten kokemukset kansalliseen uhrikyselyyn vastaamisesta 

Mika Tsupari: Klassiset psykedeelit Suomessa käytettyjen aineiden, käyttöympäristöjen ja käyttäjien mielenmaisemien näkökulmasta

Tuomo Alasoini & Kirsikka Selander: Työntekijöiden korona-ajan etätyökokemukset ja työyhteisön sosiaalinen toimivuus organisatorisen resilienssin heijastumana

Leena Tervonen & Marja Alastalo: Visualisoinnit hallinnassa? Tapaus TEAviisari suomalaisessa hyvinvointipolitiikassa

Analyysit

Jenna Järvinen & Henrietta Grönlund & Joakim Zitting & Joni Hokkanen: Korona-aika ja matalan kynnyksen kohtaamispaikat. Vieraskielisten ihmisten kokemuksia

Avaukset

Virpi Timonen: Ikääntymis- ja elämänkulkututkimuksen uudet avainsanat

Anu Koskinen: Ensikertalaisuuden suosiminen ei sovellu taidealan opiskelijavalintoihin

Anna Kronlöf & Antti Simola & Hannu Simola: Koulurauhan toteutuminen vaatii oppilasturvallisuuslakia

Rita Dahl: Itsensä työllistäjät täyttä yrittäjäriskiä kantamassa 

Ajassa liikkuu

Heini Kainulainen & Päivi Honkatukia: Kertomuksia hyvinvointivaltion epäonnistumisesta – kirja naisvankien elämästä 

Matti Virtanen: Erään suvun aave 

Ajatusten Tonava