Päivitetty 16.02.2024

1/2024

Pääkirjoitus

Paula Saikkonen: Enemmän iloa vähemmästä

Artikkelit

Antti Kanner & Anu Koivunen & Riikka Era & Maciej Janicki & Eetu Mäkelä: Keiden tasa-arvo tai yhdenvertaisuus? Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kielet uutisjournalismissa 1999–2018

Terhi Tuukkanen: Yksityinen, puolijulkinen ja julkinen tila lasten turvallisuutta koskevissa näkemyksissä

Milena Nevanto & Katja Ilmarinen & Timo M. Kauppinen: Alueelliset erot väestön ikärakenteessa ja ikääntyneiden elinoloissa

Tiina Saari & Hanna Walsh & Roosa Joutsi & Jaakko Nevalainen & Maijaliisa Erkkola & Ossi Rahkonen: Työelämän laatu yksityisillä palvelualoilla ennen koronapandemiaa ja sen aikana

Analyysit

Jussi S. Jauhiainen & Iiris Niskanen & Meiju Marttila: Lapset ja nuoret turvapaikanhakijoina Suomessa vuonna 2015

Aapo Hiilamo & Markus Keski-Säntti & Lauri Mäkinen & Tiina Ristikari: Kuinka merkittäviä elämäntapahtumat ovat toimeentulotuelle siirtymiseen lapsiperheissä?

Avaukset

Matti Rimpelä: Virkamiesvallasta poliittiseen ohjaukseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon uudistaminen 1972–2023

Harri Jalonen & Hanna Kropsu-Vehkaperä: Suomalainen sosiaaliturva palveluekosysteemiajattelun valossa

Miia Ståhlberg & Maria Svetloff & Johanna Vaitomaa & Laura Yliruka: Väkivallan kysymysten haastavuus lastensuojelussa – apua riskinarvioinnin välineestä?

Ulla Halonen: Muistisairaiden läheiset paikkaavat puuttuvia palveluja

Toimituksen pöydältä: YP:n toimittaja Noora Ellonen haastattelussa

Ajassa liikkuu

Jaana Lähteenmaa: Etnografia korona-ajan nuorista ja nuorisotyöstä

Ajatusten Tonava