Päivitetty 19.06.2019

6/2016

Pääkirjoitus: Tuukka Tammi: Kansa vaatii kovempia rangaistuksia – mutta mikä kansa?

Artikkelit

Juha Kääriäinen: Suomalaisten rangaistusasenteet

Niina Rantamäki: Onko enää kolmatta vaihtoehtoa? Kolmannen sektorin erityisyys ja ammattimainen sosiaalipalvelujen tuottaminen

Janne Varjo & Mira Kalalahti: Koulumarkkinoiden valjastajat. Kunta ja kouluvalinnan yhteiskunnallinen hinta

Katja Kuusisto & Eeva Ekqvist: Aikuissosiaalityön asiakkaiden kokemus asiakkuuden vaikutuksesta elämäntilanteen muutokseen

Tomi Oinas & Timo Anttila & Armi Mustosmäki: Työn organisoinnin muutos yksityisellä ja julkisella sektorilla. Lisääntyvätkö uudet työn organisoinnin muodot Pohjoismaissa?

Analyysit

Jenni Blomgren: Pitkät sairauspoissaolot työikäisillä naisilla ja miehillä. Sairauspäivärahan saajat 1996–2015

Marke Jääskeläinen: Arvio eräistä alkoholin ja huumeiden käytön aiheuttamista välillisistä kustannuksista Suomessa vuonna 2012

Ilkka Koiranen & Arttu Saarinen & Aki Koivula: Vihreiden jäsenet ja kannattajat. Tarkastelussa yhteiskunnallinen asema ja suhde muihin puolueisiin

Karoliina Karjalainen & Tomi Lintonen: Rattijuopoilla ongelmat kasautuvat. Tuloksia suomalaisesta rekisteritutkimuksesta

Kristiina Kuussaari & Anja Hottinen & Marjut Vastamäki: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat HUS-alueen asumispalveluissa

Avauksia

Heikki Hiilamo: Miksi tolkku häviää?

Susanna Mukkila: Perusturvan nykytaso on työhön kannustava

Ajassa liikkuu

Pertti Suhonen: Epäluotettavia tutkimustuloksia asenteista eutanasiaan

Anja Terkamo-Moisio: Vastaus Pertti Suhoselle

Jarkko Eskola: Ikkunoita kirjailijan elämään

Matti Virtanen: Tutkimus ja media tänään

 

Satu Taskinen: Rajoja ylittävä otus

Ajatusten Tonava