Päivitetty 20.06.2019

6/2012

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Ihan tavallisia lastensuojeluasioita

Artikkelit

Laura Kestilä & Antti Väisänen & Reija Paananen & Tarja Heino
& Mika Gissler: Kodin ulkopuolelle sijoitetut nuorina aikuisina.
Rekisteripohjainen seurantatutkimus Suomessa vuonna 1987
syntyneistä

Sasu Tyni & Peter Blomster: Vähentävätkö vankitoiminnot
uusintarikollisuutta?

Kristiina Kuussaari & Jenni-Emilia Ronkainen & Airi Partanen
& Olavi Kaukonen & Helena Vorma: Kuntoutuksesta katkaisuun.
Päihdetapauslaskenta palvelujärjestelmän kuvaajana

Anna-Sofia Lehto & Anu Katainen & Antti Maunu: Riskinä
toisten tahto? Laadullinen analyysi yhdeksäsluokkalaisten
alkoholiin liittyvistä riskiymmärryksistä

Analyysit

Juuso Järventie & Markku Kuusi & Kaija Seppä: Seksuaalinen
riskikäyttäytyminen terveysneuvontapisteen huumeasiakkailla

Avaukset

Antti Tanskanen: Vuokratyö ja työelämän laatu
J. P. Roos: Yliopisto ja minä: pitkät jäähyväiset
Jussi Simpura: Taasko keisarin uudet vaatteet? Koettu hyvinvointi
eurooppalaisessa puntarissa

Eeva Lennon: John Lewis -kapitalismi

Ajassa liikkuu

Salla Valtari: Ison kuvan maalari: Haastateltavana
Matti Virtanen

Raija Julkunen: Kotihoidon tuki läpivalaisussa
Pekka Wahlstedt: Mediamaailma murroksessa
Tuula-Maria Ahonen: Yhteiskuntamme kaipaa aikuisuuden
päähyvettä

Salla Valtari: Yhteistaloussopimus avioliittolain tilalle?
Matti Virtanen: Eklund ennen Enäjärveä
Matti Viren: Hyvinvointivaltio kritiikin kourissa

Katja Kettu: Valekieli
Ajatusten Tonava