Päivitetty 26.11.2020

5–6/2020

Pääkirjoitus

Anu Katainen: Koronapandemia voi tuoda uusia tuulia tieteellisten seurojen toimintaan

Artikkelit

Pekka Hakkarainen & Karoliina Karjalainen & Mikko Salasuo: Nuoret, entiset nuoret ja huumeet. Miten sukupolvi näkyy huumeiden käytössä ja huumemielipiteissä?

Laura Hietapakka & Soile Juujärvi & Anu-Marja Kaihlanen & Sanna Laulainen & Timo Sinervo: Lähijohtajien näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon integraation edellyttämästä osaamisesta asiakastyössä

Piia Ollila & Anna-Maija Koivisto & Sakari Karvonen & Pirjo Lindfors: Perheen sosiaalisen taustan ja subjektiivisen kouluyhteisöaseman yhteys yhdeksäsluokkalaisten kouluun kiinnittymiseen

Tiina Latvala & Anne Konu & Tomi Lintonen: Rahapelaaminen kansanterveydellisenä huolenaiheena. Rahapelirikollisuuden arvioidut kustannukset yhteiskunnalle

Leena Haanpää & Enna Toikka & Piia af Ursin: Alakouluikäisten lasten moniulotteinen elämääntyytyväisyys Suomessa

Ari-Matti Näätänen: Talouden globalisaation yhteys länsimaihin julkisen sektorin, sosiaalimenojen ja tuloerojen näkökulmista

Johanna Hietamäki & Marita Husso & Tiia Arponen: Tyttöjen ja poikien väliset erot seksuaalisesta hyväksikäytöstä kertomisessa

Analyysit

Jani Erola & Heikki Hiilamo & Markus Laaninen: Lasten päivähoitovalintojen yhteys PISA-menestykseen. Ristiriitaisia tuloksia ja tulkintoja

Aino Saarinen: Vastine Jani Erolan, Heikki Hiilamon ja Markus Laanisen kirjoitukseen

Ilari Ilmakunnas: Uudelleenjaon paradoksin jäljillä. Kirjallisuuskatsaus universalismin ja pienituloisille kohdentamisen köyhyysvaikutuksista

Taina Rintala: Voisiko käyttäytymistaloustieteellinen näkökulma parantaa lainsäädännön ohjausvaikutusta?

Hannu Uusitalo & Jussi Simpura: Erik Allardt hyvinvoinnin tutkijana

Avaukset

Haastattelu: Lea Kauppi – Neljännesvuosisata valtion tutkimuslaitoksen pääjohtajana

Johanna Ranta: Huumeista riippuvaisen toimijuus vahvistuu matalan kynnyksen palveluissa

Iiris Annala: Vastaanottopalvelujen lakkauttaminen on epäonnistunut politiikkatoimi

Jukka Mustonen: Tupakoinnin ihanuus ja kurjuus kirjailijoiden kuvaamana

Ajassa liikkuu

Hannu Uusitalo: Veljeys yhteiskuntapolitiikan ohjenuoraksi?

Taina Schneider & Anna-Maria Isola: Kompleksisuusajattelun jäljillä

Satu Taskinen: Ilmastokriisin haltuunottoa

Anna Seppänen: Onnistunut kotouttaminen edellyttää yhteistyötä, tietoa ja pitkäjänteisyyttä

Matti Virtanen: Ilkka Suominen

 

Ajatusten Tonava