Päivitetty 19.06.2019

5-6/2018

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Työn menetys uran loppuvaiheessa

Artikkelit

Arja Kurvinen & Arja Jolkkonen & Pertti Koistinen & Liudmila Lipiäinen & Tapio Nummi & Pekka Virtanen: Työn menetys työuran loppuvaiheessa. Tutkimus 45–60-vuotiaana rakennemuutoksessa työnsä menettäneiden työllisyysurista ja riskistä päätyä työttömäksi tai työvoiman ulkopuolelle

Anu Katainen & Emmi Kauppila & Johan Svensson & Mikaela Lindeman & Matilda Hellman: Miten vuoden 2015 alkoholilakiuudistus vaikutti alkoholituotteiden markkinointiin sosiaalisessa mediassa? Sisällönanalyysi sosiaalisen median alkoholimarkkinoinnista Suomessa ja Ruotsissa

Vera Virolainen: Naisvankien tarinoita väkivallasta. Uhridiskurssia moninaistavat pienet kertomukset ja vivahteikas toimijuus

Jani Selin & Eija Pietilä & Minna Kesänen: Rahapelihaittojen ehkäisyn paikallinen toimeenpano ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain jälkeen

Marko Kananen & Jussi Ronkainen & Kari Saari: Kansallisuusorientaatiot. Nuorten Suomi–Venäjä-kaksoiskansalaisten yhteiskunnalliset ja ylirajaiset siteet

Kati Honkanen & Jaana Poikolainen & Liisa Karlsson: Hyvinvointipalvelukokemukset tuentarvitsijan institutionaalista luottamusta rakentamassa? Tarkastelussa lapsiperheiden vanhempien sekä nuorten aikuisten kokemukset hyvinvointipalveluista

Analyysit

Mikko Laaksonen & Heidi Nyman: Työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysosuuden kasvu 2007–2016

Kirsi Luokkala & Nina Tamminen & Pia Solin: Yksin kotona. Yksinelävien positiivinen mielenterveys ja kokemuksia yhteiskunnallisesta asemasta

Aleksi Kalenius & Hannu Karhunen: Miksi nuorten koulutustaso laskee?

Minna Pietilä & Marja Saarenheimo: Löydettynä. Etsivä vanhustyö ja ikäihmisten psykososiaalinen hyvinvointi

Miika Mäki: Tuloerot ja hyvinvointi. Tuloerohypoteesin testaaminen Suomen kunnissa 1995–2014

Mika Linden: Suomen kuntien väestökehitys ja sote-toiminnan käyttömenot ja -tuotot vuosina 1993–2016

Sakari Nieminen & Matti Wiberg: Faktantarkistajat harhateillä

Avaukset

Noora Heinonen & Liina-Kaisa Tynkkynen & Ilmo Keskimäki: EU-lainsäädäntö on huomioitava sote-palvelujen uudistamisessa

Kirsikka Selander: Työhyvinvoinnin paradoksit kolmannen sektorin palkkatyössä

Ajassa liikkuu

Jussi Simpura: YP-lehti 1998, 2018, 2038

Jukka Mäki: Lajinsa viimeinen?

Harri Melin: Epävarmat elämät – politiikka määrittää prekaaria työtä

Nina Karlsson & Juha Mikkonen: Suomalaisten muuttuvat juomatavat

Pekka Kuusela: Työn, elämän ja identiteetin jatkuvuus myöhäismodernissa

Jarkko Eskola: Isän pajukorin salaisuudet

Matti Virtanen: Jäämiehen läpivalaisu

Ajatusten Tonava