Päivitetty 27.11.2019

5-6/19

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Kansa luottaa tieteeseen – vaan ei kaikki kansa

Artikkelit

Markku Vanttaja & Piia af Ursin & Tero Järvinen: Kouluun sitoutumattomien nuorten tausta ja tulevaisuusodotukset

Arttu Salo: Neuvottelua isien alkoholinkäytön kulttuurista normeista. Tapaustutkimus eräästä (isä)miesten verkkokeskustelusta

Pekka Pennanen: Sijoittajat sosiaalisia ongelmia ratkaisemassa. Sosiaalisen tulosrahoituksen tavoitteet asiantuntijapuheessa

Hanna-Mari Ikonen & Hanna Salminen & Monika von Bonsdorff: Ikääntyvien sairaanhoitajien suunnitelmat työssä jatkamisesta. Ajatuksia ”eläkeuudistuslapun” lykkäämästä eläkeiästä

Reeta Kankaanpää & Niko Eskelinen & Csilla Veszteg & Janet Anand & Tomi Mäki-Opas & Marja Vaarama & Samuli Neuvonen: Varhaisessa kotoutumisen vaiheessa olevien pakolaistaustaisten aikuisten elämänlaatua selittävät tekijät

Suvi-Maaria Tepora-Niemi: Nuorena vakavasti sairastuneen toimijuus kuntoutuksessa ja mahdollisuudet itsemääräämisoikeuteen

Minna Kesänen: Lasten ja aikuisten väliset suhteet vanhempien päihdeongelmaa käsittelevissä Tiimi-lehden teksteissä vuosina 2000–2013

Analyysit

Aleksi Karhula & Outi Sirniö: Ylisukupolvinen eriarvoisuus Suomessa. Poikkitieteellinen katsaus yhteiskuntatieteellisiin tutkimuksiin

Marjaana Jones & Ilkka Pietilä: Potilas keskiössä? Tapaustutkimus osallistavien tilojen luomisesta erikoissairaanhoidon potilasfoorumissa

Anneli Hujala & Helena Taskinen & Erja Oksman & Risto Kuronen & Anna Karttunen & Johanna Lammintakanen: Sote-ammattilaisten monialainen yhteistyö. Paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat etusijalle

Anne Konu & Tomi Lintonen: Myönteistä kehitystä kouluhyvinvoinnissa

Tuulia Lerkkanen & Virve Marionneau: Rahapelaaminen Helsingin Sanomissa vuosina 1990–2018

Pia Mäkelä & Thomas Karlsson: Miten alkoholimonopolit vaikuttavat väestön alkoholinkulutukseen? Katsaus tutkimuskirjallisuuteen

Avaukset

Juho Rahkonen: Toivo ja yhteisöllisyys 2020-luvulla

Hanna Putkonen & Katariina Parhi: Lääkärit ja puoli vuosisataa suomalaista huumausainepolitiikkaa

Satu Ojala & Paula Koskinen Sandberg & Armi Mustosmäki: Ilkka Insinöörille yli 13 000 euroa Sari Sairaanhoitajaa enemmän? Sukupuolten ansioerojen kaventaminen vaatii aktiivista ohjausta

Ilari Ilmakunnas: Nuorten aikuisten taloudelliset vaikeudet elämänkulku- ja pitkittäisnäkökulmasta tarkasteltuna

Ajassa liikkuu

Simo Mannila: Romaneista Kroatiassa

Olavi Kaukonen: Rahapelien tarjonta ja sääntely hyvinvointipolitiikkana

Jarkko Eskola: Suomen julkisin ja salaisin työpaikka

Matti Virtanen: Mauno Koiviston elämä

 

Ajatusten Tonava