Päivitetty 19.06.2019

5/2016

Pääkirjoitus: Tuukka Tammi: Tieteen julkisuudet

Artikkelit

Nina Kahma & Sonja Kosunen: Eliitti ja elitismi suomalaisissa sanomalehdissä 2000–2014

Riitta Laakso & Rosi Enroos: Vierailla ovilla. Lapsen sijaishuoltopaikkaan tulo huostaanotettujen lasten ja sijaishuoltopaikkojen toimijoiden näkökulmasta

Carita Nikander & Milla Salin & Mia Hakovirta: Kelpaavatko samaa sukupuolta olevat parit vanhemmiksi? Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta nais- ja miesparien vanhemmuuteen

Riikka Perälä & Sari Jurvansuu: Politiikasta käytännöksi. Asunto ensin -politiikan arkea asumisyksiköiden työntekijöiden kertomana

Lina Van Aerschot & Liisa Häikiö & Karita Snellman & Yrjö Kallinen: Nuoret, pienituloisuus ja asuinalueiden eriytyminen. Lähiössä asuvien nuorten käsityksiä taloudellisesta niukkuudesta

Analyysit

Leena K Saastamoinen & Elina Ahola & Jussi Tervola & Päivi Tillman & Ulla Tuominen: Sairausvakuutuskorvauksista leikattiin 125 miljoonaa euroa vuonna 2013. Miten leikkaukset kohdentuivat? 

Laura Pekkarinen & Toni Pekka: Minkälaiset valmiudet erilaisissa kuntaorganisaatioissa on toimia työntekijän työkyvyn heikentyessä?

Teija Karttunen: Vauvaperheiden päihdehoidon orientaatioista. Katsaus tutkimukseen 

Fredrica Nyqvist & Mikael Nygård: Aktiivisen ikääntymisen muodot, mahdollisuudet ja esteet Pohjanmaalla GERDA-kyselyaineiston valossa

Lars Leemann & Riitta-Maija Hämäläinen: Asiakasosallisuus, sosiaalinen osallisuus ja matalan kynnyksen palvelut. Pohdintaa käsitteiden sisällöstä

Avaukset

Anna-Maria Isola: Autonomia, demokratia ja yhteiset. Osallisuuden paikallinen edistäminen
Briitta Koskiaho: Jakamistalous – sosiaalista taloutta vai bisnestä?

Ajassa liikkuu

Jarkko Eskola: Presidentin uskottu

Rita Dahl: Tulevaisuuden työ 2030

Satu Taskinen: Puhutaan juurista ja kielenkäytöstä

Ajatusten Tonava