Päivitetty 20.06.2019

5/2013

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Hyvä ja huono alue

Artikkelit

Katja Vilkama & Mari Vaattovaara & Hanna Dhalmann: Kantaväestön pakoa? Miksi maahanmuuttajakeskittymistä muutetaan pois?
Karoliina Karjalainen & Pekka Hakkarainen: Lääkkeiden väärinkäyttö 2000-luvun Suomessa. Esiintyvyys, käyttäjäryhmät ja käyttötarkoitukset
Tero Järvinen & Markku Vanttaja: Koulupudokkaiden työurat. Vuosina 1985 ja 1995 koulutuksen ja työn ulkopuolella olleiden nuorten urapolkujen vertailua
Arttu Saarinen & Ilpo Airio & Risto Kaikkonen & Minna-Liisa Luoma: Onnellisuus erityyppisillä asuinalueilla
Maritta Itäpuisto: Päihdehoidon lapsi- ja vanhemmuussensitiivisyys

Analyysit

Susanna Raisamo & Anne H. Salonen: Muutokset 15–64-vuotiaiden suomalaisten rahapelaamisessa vuosina 2003–2011
Lotta Haikkola: Nuorten alkoholinkäytön etniset erot. Laadullinen tutkimuskatsaus maahanmuuttajataustaisten nuorten alkoholinkäyttötapoihin
Marko Kettunen: Asunto ensin – malli Yhdysvalloista ja soveltaminen Suomessa

Avaukset

Anna Heino & Mika Gissler: Terveydenhuollon henkilöstön oikeus kieltäytyä abortista vaarantaisi tasa-arvon
Hannu Tanninen & Matti Tuomala: Nousu 1990-luvun alun lamasta. Talouspolitiikan menestystarina vai onnekas sattuma?
Tommi Lehtonen: Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus. Aikalaisanalyysi ja pamfletti pienyhteisöihin paluun puolesta

Ajassa liikkuu

Aki Koponen: Monipuolisuutta tutkimuksen rahoitukseen
Matti Virén: Kommentti Aki Koposelle
Tuukka Tammi: Rahan puheista vielä
Juha Partanen: Wahlroos
Matti Virtanen: Vertikaaliset ja horisontaaliset sukupolvet
Pekka Wahlstedt: Kohti jakamistaloutta
Martti Kekomäki: Tietojärkäle suomalaisen terveyspolitiikan perusteista
Tuula-Maria Ahonen: Miten Suomi ennaltaehkäisee kansansairauksia ja edistää kansanterveyttä?
Katja Kettu: Valekukkahattu

Ajatusten Tonava