Päivitetty 20.06.2019

5/2012

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Tutkimuksen ja päätöksenteon monimuotoinen suhde

Artikkelit

Satu Ojala & Ari Hautaniemi: Tietotyöntekijän paremmat työmarkkinat?
Tanja Hirschovits-Gerz & Marjo Pennonen: Ammattilaisten ja kansalaisten mielikuvat omaehtoisesta toipumisesta ja hoidon tuottamasta lisäarvosta eri riippuvuuksista toivuttaessa
Jenni Simonen & Jukka Törrönen & Christoffer Tigerstedt: Juomisen feminiinisyydet eri-ikäisten suomalais- ja ruotsalaisnaisten kuvaamina

Analyysit

Sirkku Latomaa: Kielitilasto maahanmuuttajien väestöosuuden mittarina
Matilda Hellman: Sidosryhmätyö alkoholipoliittisessa päätöksenteossa. Päämäärä- ja arvorationalisuus alkoholimainonnan rajoituksia selvittäneessä työryhmässä
Nina Karlsson & Kristian Wahlbeck: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty? Pohjoismaiden puolitiehen jääneet mielenterveyspalvelujen uudistukset
Osmo Kivinen & Juha Hedman & Päivi Kaipainen: Koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuus Suomessa. Eriarvoisuuden uudet ja vanhat muodot

Avaukset

Helena Tuorila: Itsepalvelun leviäminen hoivapalveluihin on konsumerismin tuotos
Vesa Kanniainen: Miksi oikeudenmukaisen maailman rakentaminen on niin vaikeaa?

Ajassa liikkuu

Pertti Töttö: Syy vai seuraus?
Raija Julkunen: Pitkät ja keskeneräiset jäähyväiset
Jarkko Eskola: Uusia näkökulmia mielen käsitteeseen
Tuula-Maria Ahonen: Suomen menestyksen tie alkaa ihmisyyden kunnioittamisesta
Pekka Wahlstedt: Hiljaiset perivät maan
Matti Virtanen: Kolmoskanava tienraivaajana
Katja Kettu: Valeammatti

Ajatusten Tonava