Päivitetty 16.09.2020

4/2020

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Vertaisarvioinnin ohituskaistalla on ruuhkaa

Artikkelit

Anneli Miettinen & Miia Saarikallio-Torp: Isälle kiintiöidyn vanhempainvapaan käyttö ja sen taustatekijät

Jessica Nisén & Julia Hellstrand & Pekka Martikainen & Mikko Myrskylä: Hedelmällisyys ja siihen vaikuttavat tekijät Suomessa lähivuosikymmeninä

Marjo Kolehmainen & Anu Kinnunen & Annukka Lahti: Parittomuuden politiikat? Sinkkuus suomalaisessa julkisessa keskustelussa

Hanna Rinne & Johanna Korkeamäki & Elina Naamanka & Tiia Villa: Erityisopetukseen osallistuminen ja opintojen jatkaminen toisella asteella. Perhetaustan ja terveyden yhteys

Kaisa-Elina Kiuru & Anna Metteri: Keskinäisriippuvuusilmiö nuorten viimesijaisissa palveluissa. Systeemiteoreettinen tutkimus nuorisopsykiatrisen sairaalayksikön suhteesta lastensuojeluun

Analyysit

Katja Ilmarinen & Susanna Mukkila & Jussi Tervola: Kotihoidon asiakasmaksut iäkkäillä

Antti Halmetoja & Taina Rintala: Perustoimeentulotuen siirto Kelaan hankaloitti asiakastyötä TE-palveluissa

Maria Pietilä & Sonja Kosunen: Tutkijakoulutettujen lapsiluvun kehitys Suomessa 1987–2016

Avaukset

Pekka Pere: Kätevä arvio riskisuhteesta avuksi yhteiskuntatieteilijöille

Salla Era & Elisa Tiilikainen & Merja Tarvainen & Hisayo Katsui & Ilkka Pietilä: Vanhuuden ja vammaisuuden risteyksessä – yhteistä kieltä etsimässä

Kristiina Vesanen: Seksuaalinen mielihyvä ja nautinto yläkoulun seksuaalikasvatuksessa

Inka Söderström & Annika Aalto: Vastine artikkeliin ”Pitäisikö homoseksuaaleilla olla oikeus elää haluamallaan tavalla?”

Ajassa liikkuu

Antti Alaja: Kiitettävän yleistajuinen johdatus moderniin rahateoriaan

Jari Kirsilä: Uutta ja vanhaa tiedepolitiikkaa etsimässä

Matti Virtanen: Tarinoitunut Suomi

Ajatusten Tonava