Päivitetty 19.09.2019

4/2019

Pääkirjoitus: Tuukka Tammi: YP-lehti on nyt apposen avoin

Teema: Ilmo Keskimäki: Sosiaali- ja terveydenhuollon muutos haastaa henkilöstön ja johdon osaamista

Artikkelit

Anu-Marja Kaihlanen & Laura Hietapakka & Anna-Mari Aalto & Salla Lehtoaro & Tarja Heponiemi: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kulttuurinen kompetenssi ja siihen yhteydessä olevat tekijät

Joakim Zitting & Sanna Laulainen & Vuokko Niiranen: Lähi- ja keskijohdon osaamisvaatimukset sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiossa

Jarkko Salminen: Nuoren kuntoutusrahan luoma osallisuus toimintamahdollisuuksina

Marko Merikukka & Tiina Ristikari & Tomi Kiilakoski: Suojaako yläkouluikäisten nuorten osallisuuden kokemus koulussa lyhyeltä koulutuspolulta?

Analyysit

Ossi Salin & Soile Juujärvi: Happy or not happy? Hoitajien kamppailua palvelukulttuurin paineessa

Timo Sinervo & Ilmo Keskimäki: Palveluintegraatiota käytännössä. Mikä edistää ja mikä estää integraatiota?

Jussi Tervola: Perusturvan taso ja päällekkäisyys toimeentulotuen kanssa 1991–2019

Tuomo Laihiala: Eläkeläiset hyväntekeväisyysruoka-avun asiakkaina

Lauri Kokkinen: Eriarvoistumisen Higgsin bosonia etsimässä

Avaukset

Soile Juujärvi & Mikko Häkkinen: Vanhustenhoidon tila haastaa kehittämään laaja-alaista eettistä osaamista

Vuokko Niiranen & Ilmo Keskimäki: Valtionhallinto ja päätöksenteko – näkökulmia

Katariina Warpenius: Paikallinen alkoholipolitiikka moraalihallinnan käytäntönä

Ajassa liikkuu

Jyri Paasonen & Jyrki Mannelin: Vastine artikkeliin ”GDPR ei toimi – Tietosuojakäytännöt eivät noudata asetusta”

Matti Virtanen: Matti Mäkelän muistelmat

Ajatusten Tonava