Päivitetty 19.06.2019

4/2018

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot ja vaihtoehdottomuus

Teema: Maarit Alasuutari: Tasa-arvokysymysten uusi tuleminen

Artikkelit

Johanna Terävä & Anu Kuukka & Maarit Alasuutari: Miten lastenhoidon ratkaisuja saa perustella? Vanhempien puhetta 1–2-vuotiaan lapsensa hoitoratkaisuista

Maiju Paananen & Eija Räikkönen & Kirsti Karila: Yksivuotiaiden lasten huoltajien subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamiseen liittyvät asenteet ja niitä selittävät tekijät

Lassi Tervonen & Mika Kortelainen & Ohto Kanninen: Eliittilukioiden vaikutukset yliopisto-opintojen aloittamiseen ja koulutusalan valintaan

Jenni Savonen & Pekka Hakkarainen & Kati Kataja & Inari Sakki & Christoffer Tigerstedt: Päihteiden sekakäytön sosiaaliset representaatiot Helsingin Sanomissa 1990–2016

Leena Forma & Pekka Rissanen & Mari Aaltonen & Jutta Pulkki & Jani Raitanen & Marja Jylhä: Vanhuusiän ympärivuorokautinen pitkäaikaishoito keskittyy yhä selvemmin viimeisiin elinvuosiin. Vuosien 2001–2003 ja 2009–2011 vertailu

Analyysit

Johanna Hietamäki & Katja Repo & Johanna Lammi-Taskula: Työsuhteen omaavat äidit lasten kotihoidon tuella – kotihoidon perustelut

Johanna Lammi-Taskula & Anna Siippainen: Vanhempien vuorotyö, lasten hyvinvointi ja yhteistyö vanhempien kanssa varhaiskasvatuksessa

Marja Katisko: Epävirallinen siirtolaisuus ja hyvinvointivaltion tulevaisuudenkuvat

Kaarina Reini & Anna K. Forsman & Kristian Wahlbeck: Mielenterveyden ja työttömyyden välinen yhteys. Mitä kertovat kansainväliset ja kotimaiset tutkimukset?

Avaukset

Ville Ruutiainen & Maarit Alasuutari & Kirsti Karila: Markkinoistuvat varhaiskasvatuspalvelut

Jani Erola: Varhaisen päivähoidon pitkän aikavälin vaikutukset. Virheitä ja vahvistuneita havaintoja

Piia Seppänen: Koulutuspolitiikka vertailevassa ja kansainvälisessä koulutustutkimuksessa

Ajassa liikkuu

Simo Mannila: Epävirallisen talouden esimerkkejä

Eija Eronen: Tunteet perhe- ja läheissuhteissa

Jarkko Eskola: Sisällissota ja suomalaisen yhteiskunnan kehitys

Matti Virtanen: Sukupolvien ketju

Ajatusten Tonava