Päivitetty 19.06.2019

4/2015

Pääkirjoitus: Tuukka Tammi: Laitoshoidon vähentämisen seurauksista tiedetään niukalti

Artikkelit

Pekka Hakkarainen & Karoliina Karjalainen & Anni Ojajärvi & Mikko Salasuo: Huumausaineiden ja kuntodopingin käyttö ja niitä koskevat mielipiteet Suomessa vuonna 2014

Jenni Blomgren & Elina Einiö: Laitoshoidon vähenemisen yhteys ikääntyneiden muihin pitkäaikaishoivan palveluihin ja sairausvakuutuksen korvaamien lääkkeiden kustannuksiin vuosina 2000–2013

Timo Pasanen & Kati Katajamäki & Sinikka Martikainen & Tuija Åstedt: Lastensuojelun erityisyksikköön sijoitettujen lasten psykiatrinen oirehdinta, tarkkaavaisuus ja toimintakyky. Intensiivihoitojakson jälkeen kotiin palaavien ja sijaishuollossa jatkavien lasten ryhmien vertailu

Jenni Simonen & Kati Kataja & Henna Pirskanen & Marja Holmila & Christoffer Tigerstedt: Luottamista ja harhauttamista. Vanhempien ja lasten alkoholinkäyttöä koskeva vuorovaikutus nuorten kuvaamana

Analyysit

Päivi Järviniemi: Työelämän joustavista järjestelyistä 2000-luvulla. Onko palkansaajan sukupuolella merkitystä?

Juha Nurmi & Teemu Kaskela: Silkkitie. Päihteiden suomalaista nappikauppaa

Jaana Vuori: Kotouttaminen arjen kansalaisuuden rakentamisena

Avaukset

Klaus Weckroth: Mitä tulikaan tehtyä? 60-vuotiskirjoitus

Petteri Eerola: Hoivaisyys kulttuurisena valtavirtana. Katsaus suomalaisten miesten isyyskertomuksiin

Ajassa liikkuu

Salla Nazarenko: Ylidiagnostiikasta on uskallettava keskustella 

Jari Kirsilä: Nobel-palkinto ei ollut A. I. Virtasen merkittävin saavutus

Matti Virtanen: Subjektiivisen hyvinvoinnin voimavirrat

Pekka Wahlstedt: Mysteereistä suurin 

Juhani Känkänen: Käki

Ajatusten Tonava